ကိုယ်တို့အကြောင်း

ထပ်မံကြည့်ရှုရန်

ထုတ်ကုန်များ

ထပ်မံကြည့်ရှုရန်

သတင်း

ဥပမာ ၊

NK-LB6000HNA / MK-LB8000HNA / MK-LB10KHNA / NK-LB12KHNA Split ရုပ်ပုံ အန္တရား နေ 6KW/8KW/10KW / ၁၂KW ၊ MPPT တန်ဆာပလာ / ချာ့ ခ်ျက် Split Phase Inverter of Battery Voltage of the Battery Voltage of the 85V ~ 400Vdc, AC voltage: 240V / 211V CAN/RS485 / WIFI / G / DRM.


AC Coupled PCS Inverters ထုတ်လုပ်သူတွေကို PCS Inverters ၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို နားလည်ရန်အတွက် သင့်ကို ယူယူခဲ့သည်

ဥပမာ ၊ AC Coupled PCS Inverters ထုတ်လုပ်သူများက PCS Inverters ရဲ့ အဓိက လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ခွန်အား သိမ်းဆည်းစနစ်က တပ်မက်တဲ့ အခက်အခွင်း၊ အခွန်အပ္ပလီကေးကို ဆက်ဆံရန် အရ အခက်အခွင့်၊ အခွန်အခွင့်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အစီအစဉ်အမြဲ့ . AC Coupled PCS Inverters လုပ်ဆောင်သူများက PCS Inverters ဤသို့ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု ပြုပြင် ပြောင်းလဲနိုင်သည် လေ ပြုပြင်နဲ့ နေ၏ အစွမ်းအစ အတူတက် microgrid အခြေအနေများ အောက်တွင်, အစွန်အခွင့် သိမ်းဆည်းစနစ်က ဗာဒင် နှင့် အဆက်အသွယ် ထောက်ပံ့ပေးရန် (V / F စမ်းသပ်မှု) ဥပမာ ၊ ဒါပေမဲ့ ကွန်ယက်နဲ့ ကွန်ယက်ထဲက လုပ်ကိုင်ပါတယ်။


ပုံစံ ပုံစံ

Split Phase Inverter ဒါက AC နဲ့ AC ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲကွက်က် Split Phase Inverter က 12V DC ဗာဒဒင်ကို အမြင့်အပိုင်းအစတြန်း AC တန်ဖိုး ထဲကို ပြောင်းလဲထားတာက အမြင့်အကြမ်းအမှတ် တန်ဖိုး ထားခဲ့တယ်; အပိုင်းနှစ်လုံးလုံးက အသုံးပြုတဲ့ Pulse Width Modulation (PWM) နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုပါတယ်။


ခဏ ပိုင်းခြားသော အချက်အလက်ကို ပြုလုပ်မှု ဒဏ်သတ္တိ


ဥပမာ ၊

Split Phase Inverter ဟာ DC အစွမ်းအကွက် ကို ပြောင်းလဲပေးသော ပြောင်းစ် အမြဲတမ်း အမြဲတမ်း နက်နဲ့ Split Phase Inverter ဟာ အန္တရာယ်က္တယ္


AC Coupled PCS Inverters ထုတ်လုပ်သူ များသည် PCS Inverters ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို နားလည်ဖို့ သင့်ကို ယူခဲ့သည်

AC Coupled PCS Inverters လုပ်ဆောင်သူတွေက Energy Storage Converter (PCS) ကို ပြောဆိုပါ။ အဓိက လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ခွေကို အုပ်စိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ၊ ဒါပေမဲ့ အခု နဲ့ ပြုပြင်းချင်တဲ့ အခုကို ပြောင်းလဲနိုင်တယ်၊ ဂေဒဏ်သတ္တိ နှင့် အဆက်အသွယ်ကို အတည်ပြုနိုင်တယ်။ ဥပမာ ၊ ဥပမာ ၊ AC Coupled PCS Inverters ထုတ်လုပ်သူများက သင့်ကို ပြောဆိုပါ။ ဒါပေမဲ့ မိသားစု ဝင် တွေ ဟာ ဒီ လို ပြော ပြ တယ် ။


SUVPR NEW 5KW 8KW 10 ဇ်က်

Hybrid inverters ၊ ညှဉ်းဆဲတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုတယ္ ဥပမာ ၊


Split Phase Inverter ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို ရည်ညွှန်းခြင်း

ပိုင်းဖြတ် Parase Inverter DC ပြောင်းလဲပေးသည် (ဘိုး၊ သိမ်းဆည်းထားသော ဘာသဘီ) AC ပေါ်မှာ (အများက 220v50HZ sine သို့မဟုတ် ကာလက် The Layman ရဲ့ စကားလုံးမှာ Split Phase Inverter (DC) ကား ညှိတ် ဥပမာ ၊


ထပ်မံကြည့်ရှုရန်